Комунальний заклад освіти "Ліцей "Сокіл" Дніпропетровської обласної ради"


запам'ятати

 

Звіти директора

 

Звіт

директора

КЗО «Ліцей «Сокіл» ДОР»

за 2022/2023 навчальний рік

 

https://docs.google.com/document/d/1WO9unO6hDsGyqHD1w2PnELS2TaYS7QGu/edit?usp=drive_link&ouid=114928266969691665716&rtpof=true&sd=true

 

Звіт

 директора

КЗО «Ліцей «Сокіл» ДОР»

Бергеман Наталії Анатоліївни

за 2020-2021 навчальний рік

 

Наш заклад це Комунальний заклад освіти

«Ліцей «Сокіл» Дніпропетровської обласної ради».

 

-Форма власності – комунальна.

-Юридична адреса: 49126, м. Дніпро, вул. Космодромна, 5.

-Фактична адреса: 49126, м. Дніпро, вул. Космодромна, 5.

Структура  нашого закладу:

 

Основною діяльністю закладу є профілізація.

За концепцією «Нова українська школа», у рамках профільної освіти старшокласник закладу зможе обрати академічне навчання, із поглибленим вивченням окремих предметів з орієнтацією на продовження навчання у ВНЗ України.

Освітньо-виховний процес у ліцеї будується виключно на засадах наукової методології.

 Зміст, форми і методи навчання та виховання, теоретичні і практичні відомості на будь-якому рівні вивчення та з будь-якого предмета відповідають даним сучасної науки, нормам загальнолюдської моралі.

 Педагогічний колектив ліцею систематично використовує в роботі рекомендації Інституту модернізації змісту освіти України, Дніпровської академії неперервної освіти та інших інституцій, що забезпечують сучасний розвиток освіти в Україні.

Нині ліцей – це життєвий простір для самореалізації учнів, яскрава різноманітна палітра можливостей для розвитку талантів та здібностей у теплій та дружній та безпечній атмосфері.

Простір Ліцею сприяє становленню національної свідомості і лідерських якостей, розвитку духовності, ключових компетентностей та емоційного інтелекту.

Наш колектив продовжує примножувати славні традиції освітян Дніпропетровщини, успішно освоює європейські підходи до розвитку нової генерації духовної та інтелектуальної молодої еліти нації, від якої залежить майбутнє України.

           Педагогічний колектив, працюючи над удосконаленням фахової майстерності, модернізацією освітньо-виховного процесу, має власну систему дослідно експериментальної та інноваційної діяльності: «Модель освітнього середовища КЗО «Ліцей «Сокіл» ДОР» на засадах компетентнісного підходу».

Освітньо-виховний процес організовано за принципом раціональності в умовах діючого Статуту закладу з дотриманням Правил внутрішнього розпорядку.

При цьому обсяг тижневого навчального навантаження відповідає санітарно-гігієнічним нормам та гранично допустимим нормам, навчальні класи використовуються раціонально для викладання відповідних та суміжних предметів.

У КЗО «Ліцей «Сокіл» ДОР» функціонує система корекційної підтримки особистості учня, яка складається з таких компонентів:

-   внутрішньо класна диференціація та індивідуалізація навчання на уроці;

-   корекційна діяльність на факультативних, групових та індивідуальних заняттях;

-   діяльність психологічної служби щодо корекції розвитку особистості учня;

-   діагностичне відстеження індивідуального розвитку учня;

-   діагностичне відстеження реалізації освітньої програми (з метою уникнення перевантаження).

Зміст освіти у КЗО « Ліцей «Сокіл» ДОР» орієнтований на:

-   формування готовності до усвідомленої потреби вибору професії;

-   визначення умов самореалізації і самовизначення учня;

-   здійснення психологічного-педагогічного супроводу;

-   функціонування профільних класів суспільно-гуманітарного, правового та філологічного напрямів;

-   діяльність наукового товариства учнів ліцею.

 

          2020/2021 навчальний рік для  педагогічного та учнівського  колективів був надзвичайно особливим, тому що  дав старт у відліку нової сторінки в історії нашого закладу.

        

 

Протягом навчального року заклад працював згідно річного плану роботи та реалізації Освітньої програми на навчальний рік, крім того реалізувались завдання Перспективного прогнозування стратегічних завдань розвитку ліцею на 2021-2026 роки.

Відповідно до Закону України «Про освіту»(ст.33), Закону України «Про повну загальну середню освіту»(ст.15,38,39), Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 №988-р) у закладі створена Освітня програма, яка була розроблена на основі:

-         для 1-2 класів – Державного стандарту початкової освіти (2018), типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти І ступеня (наказ МОН від 08.10.2019 № 1272);

-         для 3 класів – Державного стандарту початкової освіти (2018), типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти І ступеня (наказ МОН від 08.10.2019 № 1273);

-         для 4 класів – Державного стандарту початкової загальної освіти (2011), типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти І ступеня (наказ МОН від 20.04.2018 № 407).

Для 5-11 класів освітній процес здійснювався відповідно до таких типових освітніх програм:

-      «Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ  ступеня», затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 № 405;

-       «Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ

ступеня», затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 № 408 (у редакції наказу МОН України від 28.11.2019 №1493 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 31.03.2020 № 464).

 

 

Основним завданням стало підняття якості освіти у закладі.

З цією метою, згідно перспективного прогнозування розвитку закладу на 2021-2026 роки, річного плану роботи  на 2020-2021 навчальний рік, педагогічний колектив розпочав процес самооцінювання якості освіти та освітньої діяльності.

Самооцінювання  закладу  проводилося протягом 2020-2021 навчального року за результатами опитування учасників освітнього процесу ( інтерв’ю, анкетування), вивчення документації та спостереження за освітнім середовищем закладу.

 

Протягом І семестру 2020-2021 навчального року було проведено 5 моніторингів на визначення  комфортних та безпечних умов для організації освітнього процесу. 

За результатами анкетування учнів  з’ясовано, що 87.8% учасників освітнього процесу ознайомлені з правилами поведінки, режимом роботи закладу, антибулінговими програмами , систематично користуються сайтом ліцею, де доступно і відкрито розміщується інформація, користуються довірою до вчителів.

 Дотримуючись стандартів проаналізовано:

 

Стандарт 1. Освітнє середовище закладу є безпечним, комфортним, мотивує до навчання  та інноваційної  педагогічної діяльності

 

 

Адміністрацією систематично запроваджуються заходи задля створення безпечних та комфортних умов перебування учнів.

 Зокрема, територія розділена  самою забудовою на спортивний майданчик, внутрішній двір з твердим покриттям , озеленена, огороджена по периметру, освітлюється у вечірній та нічний час,  межує із будинками приватного сектора, тому вхід на територію та в приміщення закладу контролюється.

 

 У закладі є відповідальна особа, функціональними обов’язками якої є здійснення щоденного огляду території ліцею.

Головний вхід у ліцей  з вулиці Холмогорська,   облаштований пандусом для безпечного входу до приміщення осіб з особливими освітніми потребами, на східцях між поверхами присутнє контрастне маркування  сходинок на час карантинних обмежень.  На першому поверсі зручно розташовані:

-кабінет психолога та соціального педагога;

-актова зала, спортивна, тренажерна та мультимедійна зали,  комп’юторний клас;

             -їдальня;

 -кімнати для цілодобового перебування;

 -добре обладнаний медичний блок;

 - у наявності інтернет мережа, з безкоштовним вайфаєм.

 

У ліцеї є всі приміщення , необхідні для реалізації освітньої програми та забезпечення освітнього процесу.

 Навчальні приміщення початкової школи знаходяться і розташовані окремо  на другому  поверсі.

 Освітній простір сприяє формуванню в учнів ключових компетентностей та мотивує їх до навчання і розвитку, що підтверджено результатами спостереження за освітнім середовищем.

 Класи початкової школи обладнані відповідно вимог Нової української школи, зокрема, є одномісні сучасні парти, мультимедійне та комп’ютерне оснащення, організовані зони, для успішного проведення занять та організації відпочинку учнів.

На стінах коридорів та східцях унаочнено літери, таблиці множення, правила правопису для здобувачів початкової освіти. У коридорах облаштовано зручні  місця для відпочинку учасників освітнього процесу.

Майже  всі навчальні класи, де навчаються учні 5-11 класів, мають мультимедійне та відео обладнання.

 Загалом переважна більшість педагогічних працівників (89,1%) задоволена освітнім середовищем та умовами праці.

 Оцінюючи освітнє середовище закладу 73,7% педагогічних працівників говорять про комфортність умов для праці, 17,8% - вважають ці умови дуже комфортними і 9.1% вважають їх не зовсім комфортними.

Переважна більшість педагогічного колективу вважає що адміністративний контроль здійснюється демократично.

 

У закладі функціонує бібліотека для забезпечення освітньо-пізнавальної діяльності учнів, що підтверджено результатами спостереження за проведенням тематичних класних годин завідуючою бібліотекою.

Огляд виставок у бібліотеці свідчить про систематичне проведення різноманітних заходів. Інформація про проведені заходи висвітлюється на веб-сайті закладу, але бібліотека не має читального залу, сучасних стелажів та методичної літератури.

Для забезпечення умов праці та навчання, проводяться згідно із законодавством, інструктажі з працівниками та здобувачами освіти про охорону праці та безпеку життєдіяльності.

Учасники освітнього процесу дотримуються вимог щодо охорони праці, безпеки життєдіяльності.

 

Стандарт2.  Освітнє середовище вільне від будь-яких форм насильства та дискримінації.

 

У закладі  розроблений, затверджений та реалізується план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу, який оприлюднений на власному вебсайті.

Налагоджено співпрацю з викладачами Дніпровського університету внутрішніх справ з питань запобігання та протидії булінгу.

За опитуванням, учні почувають себе у закладі безпечно та  не стикалися із булінгом та охоче йдуть до ліцею.

У закладі розроблено та оприлюднено  правила поведінки, розроблені спільно з учасниками освітнього процесу, засновані на правах людини й спрямовані на формування позитивної мотивації в поведінці учасників освітнього процесу.

За результатами анкетування учнів  з’ясовано, що 87,9% учасників освітнього процесу ознайомлені з вищезгаданими правилами та дотримуються їх.

 Протягом моніторингу із «Абетки директора» використано додаток №7 «Форма спостереження за освітнім середовищем», де педагогічні працівники вели власні спостереження. Позитивним є те, що педагоги називали твердження, що потребують покращення.

Результати анкетування дають підстави стверджувати, що у закладі здійснюється належна робота з адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу, педагогічних працівників - до професійної діяльності .

 

Стандарт 3. У ліцеї створені можливості для інклюзивного середовища, спрямованого на розвиток кожної дитини та в разі необхідності, використовується за призначенням , а також забезпечується психолого-педагогічний супровід.

 

 

           

Згідно перспективного прогнозування розвитку ліцею на 2021-2026 роки, річного плану роботи школи  на 2020-2021 навчальний рік педагогічний колектив розпочав розробку науково-методичної проблеми « Модель освітнього середовища КЗО «Ліцей Сокіл» ДОР» на засадах компетентнісного підходу», налагоджені зв’язки з Інститутом модернізації змісту освіти України, щодо надання консультативної допомоги.

Протягом І етапу роботи в цьому напрямі проведено дослідження педагогічних працівників на знання чинників професійного стандарту вчителя загальної середньої освіти. З цією метою проведені різноманітні заходи, що значно розширюють форми та методи педагогічної діяльності.

 

Крім того, на засіданнях педагогічної ради були розглянуті питання щодо забезпечення внутрішньої системи якості освіти у 2020-2021 навчальному році, забезпечення освітнього процесу за технологіями дистанційного навчання.

Була створена робоча група з числа досвідчених педагогів-керівників методичних об’єднань для проведення моніторингу по забезпеченню якості освіти та освітньої діяльності, опрацьовані єдині правила одного із напрямів моніторингу, що є складовою внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Внутрішня система забезпечення якості освіти є одним із об’єктів оцінювання під час аудиту закладу.

Створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти у нашому ліцеї розпочалося із прийняття Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти, схваленого педагогічною радою.

Відповідно до «Абетки директора. Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти», де визначено 4 напрями діяльності для само оцінювання.

 На цей навчальний рік ми обрали один із них, а саме «Освітнє середовище», яке повинно відповідати 3 вимогам і 15 критеріям. 

Дослідження проведені і виявлені проблеми.

           З метою вдосконалення освітнього процесу, забезпечення комфортних та безпечних умов навчання та праці, вдосконалення педагогічної майстерності протягом навчального року:

-        працювали психологічні тренінги, де розглядалися питання щодо

корекційно-розвиткової  роботи з учнями, які потребують уваги в період адаптації. Приділялася достатня увага індивідуальній роботі з педагогами ліцею.

-         відбулися засідання  методичних об’єднань, де розглянуті

ключові питання щодо роботи вчителя при змішаному навчанні, впровадженні технологій дистанційного навчання.

На нарадах при директорі були розглянуті питання:

-         про результати завершення адаптації учнів 5 класу;

-         про участь учнів в онлайн олімпіадах різних рівнів;

-         про створення освітнього середовища вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації;

-         про харчування учнів закладу;

-         про мотивацію до здорового способу життя ;

-         про результати навчальних досягнень учнів за І  та ІІ семестр, 2020-2021 навчального року та інші питання , що сприятють розвитку освітнього середовища ліцею.

У межах реалізації стратегії розвитку  закладу, забезпечені організаційно-методичні заходи для запровадження проєктів, намічені шлях їх реалізації:

-«Освітнє середовище»

-«Освітній процес» щодо реалізації Концепції Нової української школи

-«Методичне забезпечення освітнього процесу» щодо впровадження

STEM-освіти

-«Методичне забезпечення освітнього процесу» щодо організації

допрофільної освіти

-«Управління закладом освіти»

-«Кадрове забезпечення освітнього процесу»

-« Інформаційне освітнє середовище»

-«Виховна система»

-«Здорова особистість»

-«Соціально-психологічний супровід»

 

     З метою підвищення педагогічної майстерності, обміном досвідом роботи в ліцеї  функціонують:

методичні об’єднання: вчителів початкових класів,  вчителів гуманітарного циклу, вчителів природничих дисциплін. Робота методичних об’єднань проводиться на базі інформаційно-методичного центру, з віртуальним методичним кабінетом.

Відповідно до частини другої статті 54 та 59 Закону України «Про освіту» педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність. Але такий обов’язок урівноважується правом педагогічних працівників, визначеним у частині першій цієї статті, на вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації

 

У ліцеї розроблена і діє система підвищення кваліфікації та самоосвіти педагогічного колективу. Працює атестаційна комісія першого рівня. Проводиться робота в міжатестаційний період, забезпечується дотримання професійного стандарту вчителя.

    Врахування можливостей навчально-методичного забезпечення відповідно до Освітньої програми закладу та державних програм з предметів сприяє також  підготовці та участі випускників закладу в зовнішньому незалежному оцінюванні, в формуванні компетентностей, які відповідають запитам суспільства з метою підготовки конкурентоздатних  особистостей.

 

  Педагогічний колектив ліцею приділяє увагу підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань,  системності знань учнів, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень, розвитку обдарованості учнів.

 З метою з’ясування рівня виконання завдань Державного стандарту було проведено тематичні перевірки щодо дотримання принципу наступності при переході учнів з початкової в основну школу, щодо створення комфортних умов для навчання в ліцеї

проаналізовані та оформлені у вигляді наказів .  

Результатом наполегливої роботи вчителів наші учні  стали переможцями онлайн олімпіад різних рівнів

          Рівні оцінювання створення освітнього середовища закладу на кінець 2020-2021 навчальний рік за вимогами такі:

- Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці — достатній.

- Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації — достатній.

 При цьому враховані можливості розвитку закладу, а саме:

 

СИЛЬНІ СТОРОНИ

СЛАБКІ СТОРОНИ

1.       Стабільний згуртований та кваліфікований колектив.

2.       Директор нової сучасної формації адміністративного ресурсу.

3.       Комфортна та безпечна територія з декоративним озелененням.

4.       Хороше місце розташування з доступною транспортною розв’язкою.

5.       Відсутність булінгу та будь яких прояві насильства.

1.       Чисельність учнів недостатньо сформована для забезпечення пропускної можливості закладу.

2.       Мала чисельність вчителів-чоловіків.

3.       Мала площа приміщень.

МОЖЛИВОСТІ

ЗАГРОЗИ

1.       Створення моделі конкурентноспроможного закладу освіти.

2.       Збереження наступності, налагоджена співпраця та встановлення зв’язків між ВНЗ, науковими установами з метою залучення до ліцею фахівців.

3.       Допрофесійна підготовка компетентного випускника.

4.       Залучення до освітнього процесу учнів з інших закладів загальної середньої освіти.

5.       Участь у громадських проєктах бюджету участі.

6.       Реорганізація приміщень ліцею для відкриття нових класів за для виконання пропускної можливості закладу.

1.       Недостатність бюджетного фінансування.

2.       Недостатність ресурсів для стимулювання експериментальної роботи.

3.       Споживча позиція відносно діяльності закладу частини дітей і батьків.

4.       Збільшення протиріччя між високими вимогами сучасної освітньої програми та зниженням потенціалу дитини.

 

   Педагогічний та учнівський колективи зосереджують свою увагу на:

-           якісному зросту рівня освітньо-виховної діяльності, забезпеченню гідних умов для здобуття якісної, сучасної, індивідуально-орієнтованої системи освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави;

-           стрімкому формуванню компетентностей учасників освітнього процесу з метою створення нової моделі соціалізованого випускника

Тому першочерговими завданнями є:

 для адміністрації:

-           підвищення  конкурентоздатністі та позитивного іміджу ліцею в соціумі;

-           створення моделі випускника Нової української школи;

-           створення ефективної моделі допрофесійної підготовки учнів;

для педагогічного колективу:

-           підвищення рівня професійної компетентності завдяки психолого-педагогічним знанням та вмінням, прийомам індивідуалізації навчання та виховання учнів, застосуванню сучасних інноваційних технологій;

 для учнівської та батьківської громадськості:

-           підвищення рівня навчальних досягнень, вихованості учнів та психолого-педагогічної обізнаності батьків;

-           усвідомлення, де і яким чином здобуті знання можуть бути використані;

-           самостійного та критичного мислення;

-           уміння бачити та формулювати проблеми, знаходження шляхів їх вирішення.

 

 

 

                Звіт

               директора

            Комунального закладу освіти

                                         «Дніпропетровська загальноосвітня  санаторна школа-інтернат №5 І-ІІІ ступенів»

                               Дніпропетровської обласної ради»

                             БЕРГЕМАН   НАТАЛІЇ   АНАТОЛІЇВНИ

                            за 2019/ 2020 навчальний рік.

 

Ще один навчальний рік входить в історію творчого шляху нашого закладу.

Українська освіта на шляху кардинальних змін. Освітні реформи спрямовані на покращення якості освіти, на глибоке застосування нових педагогічних технологій, втілення ІКТ в освітній простір. Підняття рівня професійних здібностей педагогічного колективу, створення умов для комфортного перебування учнів у закладі та забезпечення гідного медичного супроводу.

Це і стало моїм головним завданням, як керівника закладу на поточний навчальний рік.

 У 2018-2019 навчальному році відбулася координація зусиль педагогічного колективу спрямована на модернізацію освітнього середовища, яка визначена: Конституцією України, новим Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про інноваційну діяльність», «Про охорону дитинства», проекту «Про повну загальну середню освіту», матеріалів реформи «Нова українська школа», Національною програмою «Діти України», Національною доктриною розвитку освіти, та іншими документами.

Ключовим видом діяльності педагогічного колективу школи було визначення суперечностей між застосуванням традиційних практик і інноваційних технологій, які регламентуються законами України «Про інноваційну діяльність», «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні», Положенням про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, рекомендацій щодо організації та проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної освіти та діючих нормативно-правових документів, що регулюють освіту України.

Робота колективу проводилася в умовах порівняльних характеристик видів діяльності за останні три роки.

Упродовж навчального 2018-2019 р. значно виросла потреба вчителів, класних керівників, вихователів у підвищенні якості самоосвіти, комплексному дослідженні інноваційних видів діяльності, досвіду кращих педагогів України через співпрацю на онлайн платформах освітнього простору в інтернеті, таких як: «Педрада», «Всеосвіта», «Позашкілля» та інші. Актуальними стали в роботі колективу матеріали, що публікуються на сайтах: «МОН України», «Інституту модернізації змісту освіти України», «Академії педагогічних наук України» та інші.

Як наслідок розширені можливості та урізноманітнена система  інформації на сайті школи. Створена сучасна модель віртуального методичного кабінету.

Освітньо-виховний процес у школі за поточний рік забезпечував педагогічний колектив у складі :  35 вчителів, з яких курсову перепідготовку пройшли 5; підтвердили попередню кваліфікацію – 2 педагоги; підвищили кваліфікацію – 2 педагоги.

З метою підвищення якісного рівня  педагогічної  діяльності у 2018-2019 р.  працювала атестаційна комісія, яка створена за наказом директора від 25.09.2018р. №125 к/тр, Протокол №1 від 10.10.2018 р.

Серед вчителів які пройшли атестацію:

 • Бабаніна С.Г. вчитель художньої культури, мистецтва, вихователь;
 • Гонтар Н.І. вчитель початкових класів, вихователь;
 • Романова Т.О. вчитель фізики;
 • Шмалій Т.М. вчитель української мови та літератури.

За результатом атестації підготовлена відповідна документація.      

Рішенням наказу Департаменту освіти і науки ОДА від 22.04.2019 р. № 195 підтверджено категорії: раніше встановлені вчителям, вихователям  Бабаніній С.Г.,  Гонтар Н.І.  та присвоєно вищу категорію  Романовій Т.О.  

Робота педагогічного колективу за навчальний рік була спрямована на виконання річного плану.

У відповідності до режиму роботи закладу забезпечено:

 • розклад уроків;
 • розклад чергування учнів;
 • розклад чергування адміністрації;
 • розклад додаткових занять;
 • розклад факультативу «Самокорекція здоров`я».

На основі освітніх програм закладів середньої освіти І, ІІ, ІІІ ступенів, розроблених на виконання Закону  України «Про освіту» та  відповідної постанови Кабінету Міністрів України, була розроблена «Освітня Програма» І, ІІ, ІІІ ступенів для нашого закладу, яка була  затверджена на засіданні педагогічної ради №1 від 30.08.2018 р. та виконана в повному обсязі

Так учні 1 класу розпочали навчання за новими державними стандартами Нової української школи. Вчителі та заступники директора школи пройшли своєчасну курсову підготовку по НУШ, чим забезпечили відповідний рівень знань учнів  першого класу.

Заслуговують відзначення позитивні зрушення в системі роботи початкової школи, режим якої відповідає потребам та стратегії Нової української школи, на продовження проблематики:

 • повсякденне застосовування на практиці інтерактивних дошок, сучасної наочності значно розширило компетентності уявлень молодших учнів, що сприяло їх всебічному розвитку.

Стимулювання діяльності колективу, мотивація на позитивні зрушення, створення моделі розвитку закладу стало головним завданням,  педагогічного колективу школи.

Запроваджено  постійний контроль, щодо відвідування та чисельності учнів у закладі, про що, щомісячно,  надавався звіт до Департаменту освіти і  науки, що  значно покращило стан роботи та педагогічний вплив у даному напрямку роботи.

Згідно з планом внутрішньошкільного контролю систематично проводилися:

 • перевірки з відвідування учнями школи;
 • перевірки з відвідування самопідготовки учнів;
 • перевірки з ведення книги «Облік відвідування учнями школи»;
 • перевірки з обліку ведення журналів класними керівниками, щодо відвідування учнями школи.

Застосованими заходами загального контролю є значне покращання режиму роботи закладу в цілому. Як наслідок виріс попит учнів до  знань, організації змістового дозвілля, активної самостійної роботи в порівнянні з попереднім навчальним роком.

Одним із напрямків контролю за дотриманням санітраних норм та норм індивідуального навантаження на учнів, стали сумісні перевірки домашніх завдань. Як приклад  у жовтні та    січні разом з   лікарем-педіатром було перевірено навантаження домашнього завдання у 2-4, 5-7 класах. Слід відзначити позитивні зрушення, які відстеженні за станом викладання предметів:

 • художньої культури, образотворчого мистецтва;
 • української мови у початковій школі;
 • української мови у 5-9 класах;
 • фізики у 7-11 класах;
 • англійської мови у 1-5 класах;
 • основ здоров`я у 1-4 класах.

Вивчено, та видано відповідний аналіз, щодо  рівня адаптації учнів 1,5,10 класів; проведено класно-узагальнюючий контроль у 1, 5, 10 класах.

Відповідно до стану викладання та класно-узагальнюючого контролю проведено перевірку рівня сформованості загально-навчальних умінь і навичок:

 • у 4 класі у формі ДПА з української мови і літератури, математики;
 • у 5 класі з  української мови і літератури, англійської мови, математики;
 • У 10 класі з  української мови, математики, фізики, хімії, біології, історії України;
 • у 7-11 класах фізики;
 • у 5-9 класах з  української мови;
 • у 1-4 класах з  української мови;
 • у 2-4 класах читацькі навички.

Однак, не перевірені читацькі навички 5 класу в зв`язку з переходом на українську мову навчання.

Перевірка класних журналів здійснювалася за планом. Підсумки перевірки підводились на нарадах при заступникові директора з навчально-виховної роботи, систематично опрацьовувались результати.

Достатньо уваги приділялося дотриманню єдиного орфографічного режиму з перевірки ведення щоденників. Відповідні перевірки проводилися за ініціативи Ради лідерів школи. Результати перевірки опрацьовані на нараді при директорові.

Згідно нормативних вимог перевірка зошитів здійснювалась за планом у 2-4, 7-9 класах з української мови, з фізики у 7-11 класах, з англійської мови 3-5 класах, у 4 класі з української мови, математики, російської мови.

Стан підручників систематично перевірявся бібліотекарем школи та радою лідерів школи.

Цього року  підготовлені  документи на виготовлення 12 свідоцтв про здобуття базової середньої освіти та 13 свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти, а також подані до центру оцінювання якості знань документи на 13 учнів, які будуть здавати ДПА у формі ЗНО. Протягом року з учнями проводились консультації з української мови, математики, історії України, що значно покращило рівень знань учнів.

Урізноманітнились форми роботи, щодо сприяння успішній здачі ДПА учнями 4, 9 класів.

Відповідними наказами проаналізовано освітньо-виховний процес школи:

 • «Про вимоги щодо ведення шкільної документації»;
 • «Про затвердження навчального плану та педагогічного навантаження»;
 • «Про створення атестаційної комісії та проведення атестації педагогічних працівників навчального закладу у 2019 році»;
 • «Про затвердження списків педагогічних працівників навчального закладу, що атестуються у 2019 році»;
 • «Про стан викладання  української мови  у 5-9 класах і рівень навчальних досягннь учнів»;
 • «Про стан викладання фізики і рівень навчальних досягнень учнів»;
 • «Про стан викладання мистецтва та художньої культури»;
 • «Про проведення навчальної практики та навчальних екскурсій»;
 • «Про організацію та проведення ДПА»;
 • «Про затвердження розкладу ДПА в 4, 9-х класах та складу

державних атестаційних комісій для проведення ДПА»;

 • «Про порядок закінчення 2018-2019 навчального року»;
 • «Про виконання навчальних планів та прграм»
 • Про результати ДПА у 4, 9-х класах в 2018-2019 навчальному році»;
 • «Про створення комісії з підрахунку середнього балу свідоцтва про базову середню освіту та атестата про повну загальну середню освіту»;
 • «Про підготовку роботи щодо оформлення та видачі документів про освіту»;
 • «Про переведення до наступних класів, випуск 9, 10 класів та відрахування всіх учнів 1-8, 10 класів з школи».

Сприяли також аналізу освітнього процесу тематичні довідки:

 • Адаптація учнів 1 класу;
 • Про підсумки перевірки обсягу і характеру домашніх завдань у початковій школі;
 • За результатами вибіркової перевірки читацьких навичок учнів 2-4 класів;
 • За результатами перевірки класних журналів;
 • За результатами перевірки учнівських зошитів;
 • За підсумками класно-узагальнюючого контролю у 5 класі;
 • Про результати перевірки ведення зошитів з української мови в початкових класах;
 • Про стан ведення зошитів з фізики у 7-11 класах;
 • За результатами перевірки зошитів з української мови в 5-9 класах;
 • З перевірки виконання програм з «Основ здоров`я» у 1-4 класах;
 • Про результати перевірки навичок читання учнів 1-4 класів за І семестр 2018-2019 н.р.
 • Про підсумки перевірки обсягу і характеру домашніх завдань 5-7 класах;
 • Про результати перевірки ведення зошитів з англійської мови учнями;
 • Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з англійської мови у 1-4 класах;
 • Про підсумки класно-узагальнюючого контролю у 10 класі;
 • Про підсумки класно-узагальнюючого контролю у 4 класі;
 • Про виконання практичної частини програм з фізики, хімії, біології.
 • За підсумками перевірки особових справ учнів.

Високі результати педагогічної іноватики, що підтверджені атестацією та розглянуті на педагогічних нарадах сформували потребу в колективі до проектної діяльності:  «Модель освітнього середовища санаторної школи на засадах компетентнісного підходу», що по суті є базовою моделлю інноваційного розвитку закладу.

З вирішенням суперечностей між потребами сучасної школи в учителях здатних до здійснення інноваційної освітньої діяльності в порівнянні зі стандартними видами практик стало невід`ємною частиною роботи колективу.

Основною метою є підвищення рівня готовності педагогів до інноваційної діяльності, поглиблення та систематизування знань про сутність базових понять педагогічної інноватики та передового педагогічного досвіду, самоаналізу та рефлексії власних професійних дій, щодо здійснення інноваційної діяльності.

Цілеспрямована робота проводилася також у напрямку виявлення невикористаних можливостей, істотних недоліків у роботі школи, з`ясування форм їх подолання. Чітко спрогнозований та виконаний в повному обсязі контроль за впровадженням державних рішень, наказів МОН України, департаменту освіти і науки облдержадміністрації, рекомендацій обласної академії післядипломної освіти вчителів, забезпечили оптимальне функціонування школи у 2018-2019 н.р.

Системний підхід, щодо організацій сучасних форм та методів роботи педагогічного колективу значно сприяв реалізації інноваційної діяльності закладу.

Здійснено заходи по залученню учнів до творчої експериментальної діяльності.

Виховна робота школи у поточному році була спрямована на реалізацію компетентнісного підходу в формуванні ціннісних уявлень особистості в умовах Нової української школи.

Головна увага була спрямована на формування в учнів активної життєвої позиції на збереження власного життя і здоров`я, на виховання моральності і культури поведінки. В ході виховної діяльності в шкільному колективі проводилась роз`яснювальна робота з питань здорового способу життя, профілактики злочинності та профілактики шкідливих звичок серед учнів.

В умовах творення Української держави особливої актуальності набула проблема виховання та самовиховання творчої особистості здатної на самостійну діяльність та саморозвиток.

Пріоритетом у системі виховного процесу стало виховання високоморального підростаючого покоління, зорієнтованого на загальнолюдські цінності.

На реалізацію поставлених цілей було скоординовано виховний процес навколо вивчення та запровадження в практику педагогічних новацій, серед яких рекомендацій МОН України, досвід кращих педагогів України та власний довід педагогів школи.

Індивідуалізація виховної моделі школи, формування високого рівня комунікативної культури, прогнозування результатів власної діяльності спонукало колектив до роботи над моделлю об`єднаного формату, яким стало координаційне планування виховних заходів на поточний рік, як наслідок запроваджені нові форми роботи:

 • «Формула успіху» - логічна платформа;
 • Всеукраїнський проект «М-18»;
 • «Кращий серед нас» (загальношкільний конкурс за номінаціями).

Головні зусилля педагогічного колективу були зосереджені на формуванні в учнів ключових компетентностей, шляхом виховання національно-патріотичних поглядів.

Кращими заходами року визначенні:

 • тематичні інформаційні години від Ради лідерів школи;
 • «День українського козацтва»;
 • «День рідної мови»; (акція «Говоримо українською»);
 • «Пасхальні кольори» (благодійний фестиваль);
 • Систематичні виставки дитячих конкурсних малюнків «Ми діти твої, Україно»;
 • Проект «Відкрий для себе Україну».
 • Тематичні заходи: «Герої Небесної Сотні в пам`яті юного покоління»;
 • «День пам`яті та примирення»;
 • «День Європи» та інші.

Протягом навчального року, на належному рівні, проводилася просвітницька робота з учнями та батьками з питань безпеки життєдіяльності, відбувалися тематичні зустрічі, що формували свідомість учнів.

У рамках Всеукраїнського тижня права, на рівні класів (5-11) проведені заходи об`єднані тематикою «Рівні права – рівні можливості».

Цьому сприяли і виховні години: «Як убезпечити себе від насилля», «День толерантності», «Роль особистого прикладу батьків у вихованні дитини», а також заходи співпраці з практичним психологом та соціальним педагогом.

Формування педагогічної культури в організації виховного процесу супроводжувалась суттєвими змінами, пов`язаними з корегуванням видів педагогічної діяльності за формами та методами.

Застосування на практиці оптимальних, скоординованих педагогічних інновацій значно покращили рівень виховного процесу в закладі.

Так інформативність, послідовність та стабільність виховного процесу стали територією позитивних зрушень в роботі класних керівників, вихователів, які зуміли забезпечити реалізацію діючої, безперервної моделі освітньо-виховного процесу.

Заслуговує на увагу педагогічна діяльність класних керівників: Добронравової М.О. (10 кл.), Степанченко І.О. (3 кл.), Бабаніної С.Г. (8 кл.), Гонтар Н.І. (4 кл.), яка нрунтується на засадах педагогіки партнерства, співпраці між учнями та вчителями, відходу від авторитарної моделі комунікації.

Завдяки актуальній проблематиці в процесі виховної роботи, що стала постійним предметом обговорення на педагогічних нарадах, нарадах при директорі, методичних об`єднаннях, значно підвищився професійний рівень педагогів, урізноманітнилися форми виховних заходів.

Суттєвим, смисловим навантаженням педагогічного процесу є демократизація учнівського колективу.

Як приклад, у новому форматі запрацювала рада лідерів школи, яка стала ініціатором та впровадником нових проектів і програм,  налагодила суттєвий зв`язок з позашкільними закладами області та міста.

Якісним надбанням роботи Ради лідерів школи є  інформаційне моделювання, що змінило формат роботи шкільного сайту, який став відбитком послідовності сучасного розвитку школи.

Вцілому Рада лідерів школи запровадила,  в повному обсязі, нову модель розвитку учнівського самоврядування.

Скоординованими діями в організації виховного процесу відзначилась, робота методичних рад класних керівників, вихователів.

Системний підхід до методичної роботи, вивчення та узагальнення кращих педагогічних надбань, сприяло позитивному зрушенню та формуванню якісного рівня метододології виховного процесу школи.

Педагогічний колектив, у своєму арсеналі мав переваги, щодо використання сучасних інформаційних технологій, сучасних технічних засобів (інтерактивні дошки, теле відео техніка), що значно урізноманітнило форми виховної роботи та сприяло пошуку творчих інтегрованих розв`язань педагогічних проблем.

Провідна роль в організації роботи педагогічного колективу відводилась педагогічним нарадам, на яких обговорювались та вирішувались актуальні  питання серед яких:

 • «Особистісній підхід на уроці»,
 • «Новий погляд на особистість дитини»,
 • «Оцінка діяльності учнів у виховному процесі»,
 • Індивідуальний підхід, як діагностика».

Соціальна робота в школі є невід’ємною складовою частиною освітньо-виховного процесу.

Основною метою соціального педагога у 2018-2019 р. було створення сприятливих соціально-психологічних умов, що забезпечують комфорт для життєдіяльності, всебічного розвитку категорій дітей, захист їх конституційних прав, здійснення соціального супроводу  проблемних сімей, рання профілактика злочинності і правопорушень.

Протягом минулого навчального року соціальний педагог,  відповідно до цілей і завдань освітньої установи, проводив роботу за напрямками:

 • діагностична;
 • корекційно-розвиваюча;
 • консультативна;
 • профілактична;
 • методична.

Суттєвою стала  паспортизація класів школи, діагностування класних колективів, зібрані і упорядковані списки пільгових категорій дітей.  Складено  соціальний паспорт школи:

 

Діаграма №1

 

 

Соціалізація особистостей учнів школи супроводжувалася:

 • вивченням труднощів учнів, що перешкоджали їх ефективному навчанню та взаємодії у шкільному колективі;
 • дослідженням індивідуальних особливостей класних колективів та окремих учнів, яке сприяло їх інтеграції у шкільне середовище;
 • співпраця з педагогами школи, надання їм рекомендацій для всебічного розвитку успішної взаємодії з учнями під час освітнього процесу;
 • підтримка учнів, які опинились в складних життєвих обставинах та потребують додаткової уваги соціального педагога;
 • сприяння професійного самовизначенню учнів старших класів.

Для реалізації цих завдань продовжувалась робота над проблемою темою: «Формування і розвиток індивідуальних особливостей дитини та допомога у виробленні свідомого ставлення до майбутнього життя, виховання соціально-адаптованої особистості».

 

 

А також протягом  року було проведене анкетування у різних вікових групах, що сприяло всебічному розвитку дітей:

 • тест шкільної тривожності за Філіпсом  5 клас.
 • визначення толерантності – 8 клас.
 • тест на інтернет-адикцію – 8 клас.
 • дослідження схильності до агресівної поведінки – 7 клас.
 • професійні схильності учнів 9 класу.
 • рівень соціалізації учнів середньої та старшої школи 7-11 клас.

 

Діаграма №2

Під особливою увагою знаходяться діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Учні даної категорії забезпечені шкільною та спортивною формами. Кожна дитина має «єдиний квиток». Всі діти пільгової категорії охоплені гуртковою роботою.

Профілактична робота серед учнівського колективу проводилась  на годинах спілкування: «Цінність життя» - 8-9 кл.; «Профілактика конфліктів та явищ булінгу, кібербулінгу в учнівському середовищі» - 7-8 кл.

Вдалою була співпраця з Центром соціальної допомоги  Соборного району, проведено лекції з пропаганди здорового способу життя, запобігання наркоманії, ВІЛ/СНІДУ.

Профорієнтаційна робота, як складова виховного процесу здійснювалась починаючи з 8 класу і складалася з таких етапів:

 • просвітницький (ознайомлення учнів середньої та старшої школи зі світом професій, вимогами, що висуває обрана спеціальність, потребами ринку праці та типовими помилками що виникають при виборі професії);
 • діагностичний (вивчення здібностей, інтересів, та нахилів, умінь та навичок).

Співпраця з Центром зайнятості Соборного району дала позитивні результати.

Консультативна робота, з метою педагогічного впливу  проводилась з учнями, батьками (опікунами), педагогами з питань адаптації дітей, девіантної поведінки, соціального захисту дітей пільгових категорій.          Корекційно-відновлювальна робота   полягала в індивідуальних бесідах з учнями, щодо навчання, дотримування шкільних норм та правил поведінки. Так на годинах спілкування підвищувався рівень обізнаності, щодо  прав дітей, а саме: «Твої права і обов’язки» , «Закон і підліток, обов’язок, честь, совість, закон».

Слід зазначити, що протягом минулого навчального року, в прівнянні з попереднім роком, у закладі не було зафіксовано жодного випадку правопорушення, що свідчить про  системну педагогічну діяльність.

Головними завданнями роботи соціально психологічної служби було створення та забезпечення правового, гідного існування дитини, забезпечення сприятних умов життєдіяльності дитини і її сім`ї, сприяння успішному вирішенню проблем дитини, корекції необхідних психологічних та соціальних змін, сприяння гармонічному розвитку особистості учнів.

Виходячи з цього та враховуючи особливості захворювання дітей санаторної школи-інтернату на цукровий діабет та інші ендокринні захворювання, соціально-психологічна служба працювала над проблемою особистого зросту та соціалізації учасників освітнього процесу.

Для досягнення цієї мети службою були сплановані та проведені наступні заходи:

 • виступи на педагогічних семінарах;
 • методичних об`єднаннях класних керівників;
 • виступи на батьківських зборах за темами:» Психологічні та вікові особливості підліткового віку», «Конфлікти з дітьми та шляхи їх вирішення», «Секрети спілкування з підлітками», «Сучасні сімейні цінності та їх значення для дитини».

Завдяки цим виступам збільшилась кількість звернень батьків та вчителів за індивідуальними консультаціями.

Для учнів школи були проведені просвітницьки заходи:

 • урок «Здоровим бути модно» 8 клас;
 • Круглий стіл «У світі професій» 9-11 класи (спільно з міським центром зайнятості);
 • заняття з елементами тренінгу «Формування ефективних навичок спілкування в конфліктній ситуації» 6-7 клас;
 • година спілкування «Що я знаю про толерантність» 8 клас;
 • година спілкування «Відповідальність та її структурні компоненти» 10-11 клас.

Також спільно з ЦССДМ Соборного району проведено профілактичну лекцію за темою «Профілактика соціально небезпечних захворювань       (ВІЛ-СНІД, гепатит С, туберкульоз); «Профілактика конфліктів і правопорушень серед учнівської молоді».

Спільний захід з Молодіжним Центром «Освіторіум» - тренінг для учнів 8-11 класів за програмою, націленою на розвиток лідерського потенціалу: «Як стати лідером». 

Ця просвітницька робота допомогла знизити кількість конфліктних ситуацій серед учнів, а також знаходити більш конструктивні виходи з конфлікту.

Системні заходи націлені на пропаганду здорового способу життя дають свої результати: в школі немає дітей зі шкідливими звичками (тютюнопаління).

Цьому сприяв тренінг з лідерської тематики, який спонукав старшокласників переглянути свої особистісні якості.

Соціальний педагог та практичний психолог школи взяли участь у ІІ практичній конференції за темою «Безпека у сучасних закладах освіти: психологічна підтримка та захист», яка проходила у м. Києві.

Навчально-методична робота в закладі проводилась у відповідності до річного плану школи. Серед актуальних форм індивідуальні та колективні консультації з керівниками методичних комісій: Степанченко І.О., Коноваленко О.Н., Шевченко В.О., Лелекою О.М., які забезпечили системний підхід до організації навчально-методичного процесу в закладі.

Протягом навчального року було завершено роботу над реалізацією Програми обласного  науково-методичного проекту «Основні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» (ІV корегуючий етап) та продовження роботи над власним методичним проектом «Психолого-педагогічний супровід особистості, як основа здоров`язберігаючих освітніх технологій в умовах санаторної школи». Ці питання знайшли своє відображення в роботі предметних методичних комісій, а також планово забезпечувались у формах  контрольно-аналітичної діяльності. 

Таким чином, відвідано та проаналізовано більше 20 уроків вчителів, які атестувались (Романова Т.О., Бабаніна С.Г., Гонтар Н.І., Шмалій Т.М.); та у вчителів: Шевченко В.О., Бодрягіної А.Ю., Радоша А.І., Добронравової М.О., Пархоменко Л.М., Манейло Т.О. та ін.

Аналіз роботи вчителів, методичні  рекомендації відображені в аналітичних довідках, атестаційних характеристиках та наказах.

Підготовлено та проведено теоретичні семінари, які сприяли професійному самовизначенню вчителів:

 • «Формування предметних компетентностей в учнів у світі реформування школи»;
 • «Професійні та гуманістичні вимоги до педагога нової української школи»;
 •  «Проектна діяльність на уроках»;
 • «Профілактика емоційного вигорання вчителя».

Підготовлено та опрацьовано на засіданні методичної ради школи «План навчально-методичного супроводу, втілення в життя нового статусу початкової освіти в умовах НУШ», та включено в дію методичної комісії початкової школи (керівник Степанченко І.О.).

 

Слід відзначити позитивні зрушення в навчально-методичній роботі такі як:

 • розвиток різнорівневої диференціації та варіативності навчального процесу;
 • забезпечення роботи з розвитку особистості вчителя й учня на підставі індивідуально-диференційного,          особистісно зорієнтованого підходів;
 • спрямування системи виховної роботи закладу на забезпечення повноцінного демократичного виховання особистості;
 • створення необхідних умов для виховання фізично здорової  особистості з ціннісним ставленням до здорового способу життя;
 • залучення батьків і громадськості до участі в співуправління  освітньо-виховним процесом закладу.

Завдяки  системній роботі, розгляду актуальних питань на нарадах при директорі, нарадах при заступниках директора, методичних об,єднань вдалося реалізувати роботу в таких напрямках, як:

 • орієнтація вчителів на творче використання різноманітних методик;
 • прийомів для здійснення комплексного підходу до нової якості освітньо-виховного процесу в умовах Нової української школи;
 • створення методичної та матеріально-технічної бази для впровадження в практику діяльності школи;
 • сучасних інформаційних технологій, у тому числі комп’ютерної та відеотехніки, інтерактивних дошок;
 • утвердження у свідомості школярів ідей пріоритетності загальнолюдських цінностей.

Головним надбанням навчально-методичної діяльності стало ознайомлення педагогічного колективу з інваріативними ознаками наукових підходів, що виконують роль методологічного регулятиву науки та інноваційної практики, що забезпечують:

 •   науковий підхід;
 •   інваріативні ознаки;
 •   концептуально ідея-стильові риси сучасної педагогіки, якими поповнили свій професійний рівень педагоги школи.

У нашому закладі створені всі умови для комфортного перебування учнів:

працює бібліотека, актова , спортивна та тренажерна  зали;  комп,ютерний та мультимедійний класи,об лаштовані кабінети початкової школи за програмою НУШ, технічно обладнані навчальні класи.

       Учні забезпечені п,ятиразовим безкоштовним харчуванням, цілодобовим перебуванням.

        Добре організований вільний час. У школі працює безкоштовний інтернет.

 

 

 

МОДЕЛЬ, ЗА ЯКОЮ ЗДІЙСНЮВАЛАСЬ ОРГАНІЗАЦІЯ
 ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ЗАКЛАДУ

Комунальний заклад освіти «Дніпропетровська загальноосвітня санаторна школа-інтернат №5

І-ІІІ ступенів» ДОР»

 

 

Таким чином реалізуючи діючу модель співпраці всіх відповідальних суб`єктів за організацію освітньо-виховного процесу забезпечена:

 

 

                                                СИСТЕМА

                                       КООРДИНАЦІЇ    ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.

 

 

 

Головним аспектом роботи санаторної школи є медичний супровід дітей хворих на цукровий діабет та інші ендокринні захворювання який, забезпечувався у відповідності до режиму роботи санаторної школи та був представлений: двома лікарями-педіатрами, старшою медичною сестрою, дієтсестрою, медичним лаборантом, масажистом та чотирма черговими медсестрами, які  у своїй роботі чітко виконують та дотримуються Наказів МОЗ України та МОН України.

Системний підхід та запровадження санітарно-гігієнічних норм, правил здорового способу життя сприяли якісному оздоровленню учнівського контингенту.

Медичний персонал проводив системну роботу по профілактиці боротьби зі шкідливими звичками, роз`яснював негативні факти та наслідки табакопаління та наркоманії.

Забезпечено контроль за дотримуванням санітарно-гігієнічних норм, утримання закладу та прилеглої території.

У повному обсязі виконані роботи з вакцинопрофілактики інфекційних хвороб серед учнів школи.

Забезпечений якісний медичний контроль за організацією харчування, фізичного виховання, трудового навчання учнів, організацією проведення щорічних скринінгових досліджень.

Узагальнена медична та соціальна інформації про учнів закладу.

Втілена робота з корекції порушень здоров’я.

Медична служба закладу забезпечила роботу з формування у дітей стійких стереотипів здорового способу життя.

Отже, із розроблянням у школі системи планування, її поетапного виконання, поставлених цілей та завдань, педагогічний колектив у 2019-2020 навчальному році забезпечить ефективність  реалізації кінцевої мети, яка залежить від творчого підходу працівників до виконання посадових обов’язків, якісного оновлення освітньо-виховного процесу з метою створення моделі розвитку освітнього середовища в умовах санаторної школи.

Завдання діяльності школи на 2019-2020 н.р.

З метою реалізації положень Конституції України, законодавчих актів України в галузі освіти, Програми розвитку освіти в Україні, її інтеграції в Європейський освітній простір, створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, удосконалення культурних і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві в галузі освіти визначені напрямки і завдання діяльності школи на новий навчальний рік, серед яких:

 • спрямувати у 2019-2020 н.р. освітньо-виховний процес, методичну роботу школи на проектну діяльність Всеукраїнського рівня з метою створення моделі перспективного розвитку закладу.
 • сприяти систематичному підвищенню наукового рівня самоосвіти педагогів закладу та викладання вчителями основ наук з використанням ефективних інноваційних освітніх технологій.
 • посилити відповідальність кожного вчителя, вихователя за якість навчання і виховання, об`єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів, результативність.
 • забезпечити реалізацію особистісно-орієнтованого підходу до розвитку, виховання і навчання учнів через оновлення змісту освіти, застосування нових освітніх технологій зокрема інформаційних і телекомунікаційних, на всіх ступенях навчання.
 • здійснити необхідні умови щодо реалізації впровадження нового Державного стандарту початкової, базової і в перспективі повної загальної середньої освіти.
 • запровадити загальношкільний конкурс за номінаціями: «Кращий вчитель», «Кращий вихователь», «Кращий педагог» (Положення).
 • удосконалити навчально-методичну роботу закладу, впровадити особистісний контроль за роботою вчителів з метою вивчення і узагальнення їх досвіду, з послідуючим розміщенням матеріалів у віртуальному методичному кабінеті.
 • активізувати використання комп`ютерних технологій на уроках і в позаурочний час. Перейти на електронний документообіг.
 • забезпечити соціалізацію виховного процесу закладу на основі дитиноцентризму, з орієнтацією на цінністні якості та суспільні потреби.
 • сприяти підтримці різних форм роботи учнівського самоврядування й розвитку соціальної активності учнів.
 • втілити в діяльність класних керівників сучасні форми та методи національно-патріотичного виховання, формування якостей необхідних для швидкоплинних умов життя.
 • зорієнтувати роботу шкільної бібліотеки, щодо її публічної презентації роботи, оглядів методичної, навчальної і художньої літератури.
 • спрямувати роботу колективу на збереження життя дітей і зміцнення їх здоров`я в умовах роботи санаторної школи. 
 • активізувати роботу з обдарованими та талановитими дітьми, забезпечити системний розвиток та розширення мережі гурткової роботи за рахунок співпраці з батьківською громадськостю на загальних підставах.
 • продовжити роботу по зміцненню матеріально-технічної бази закладу.
 • сприяти забезпеченню організації роботи з питань охорони праці, техніки безпеки, страхуванням.
 • вивчити та узагальнити систему роботи педагогічного колективу закладу, щодо впровадження проектної діяльності на початковому рівні.
 • визначити та надати оцінку якісного рівня внеску членів педагогічного колективу в перспективний розвиток закладу за 2019–2020 н.р. Провести порівняльну характеристику діяльності колективу за попередній навчальний рік.

Однак, аналізуючи проведену роботу минулого навчального року, поставлених завдань, повною мірою, досягти не вдалося. У виховному  процесі слід застосовувати більше інноваційних  технологій.  Особливу увагу варто приділяти вихованню моральних якостей   учнів.

Актуальним питанням залишається розвиток дитини у закладі, вивчення індивідуальних особливостей кожного учня. Результати досліджень підтверджують необхідність збільшення часу спілкування соціального педагога з учнями, а також:

 • забезпечення, збереження і зміцнення фізичного, соціального та морального здоров’я особистості;
 • формування моральної свідомості , моральних якостей, соціально значущих  установок у життєвому самовизначенні;
 • створення сприятливих умов для розвитку здібностей та реалізації можливостей дитини, її позитивного потенціалу у соціально корисних сферах життєдіяльності, її пристосованості до життя;
 • надання комплексної соціально-педагогічної допомоги і підтримки;
 • проведення серед батьків роботи що до роз’яснення правових та педагогічних знань;

Пріоритетом на наступний рік залишається: комплексна робота педагогічного колективу, що до участі в експериментальній роботі першого етапу Всеукраїнського проекту: «Модель освітнього середовища санаторної школи на засадах компетентісного підходу».

 

                                  Очікувані  результати:

 

 •     - удосконалення уроку, як засобу розвитку особистості учня;

- спрямування педагогічного колективу на організацію першого етапу експерименту всеукраїнського рівня;

- створення сприятливих умов для розвитку здібностей обдарувань, творчого мислення учнів початкової школи;

- створення умов для розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, засобами системного моніторнигу їх професійної їх професійної компетентності;

 •    - забезпечення умов розкриття творчого потенціалу вчителів та вихователів школи;

- творчі використання різних шляхів удосконалення інноваційної діяльності для досягнення максимальної ефективності навчально-виховного процесу;

 •     - використання інновацій, як механізмів руху школи на отримання кращої якості освіти і виховання.

 

Як керівник закладу додам всіх зусиль для виконання наміченого плану роботи та розвитку закладу.